Imam zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju. Predmet ostavine je poslovni prostor, a primalac izdržavanja je zaključio ugovor o zakupu sa trećim licem na određeni period. Kakva su moja prava i obaveze po tom ugovoru posle smrti primaoca? Hvala unapred!

Poštovani,

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, čl. 591.-  u slučaju otuđenja stvari koja je pre otuđenja predata drugom licu u zakup, pribavilac stvari stupa na mesto zakupodavca te posle toga prava i obaveze iz zakupa nastaju između njega i zakupca. Takođe, pribavilac ne može zahtevati da mu zakupac preda stvar pre isteka roka koji je određen u ugovoru.

Dakle, Vi ste pribavilac u smislu Zakona, te posle  smrti primaoca izdržavanja postajete vlasnik, Vi ćete stupiti u njegovu poziciju zakupodavca, te morate ispoštovati rok na koji je ugovor zakqučen. Isto tako, vi imate pravo na zakupninu počev od prvog narednog roka ( najčešće se zakupnina plaća mesečno)- čl. 592. st.1. Zakona o obligacionim odnosima.

 

Mladi Pro Bono