U nasem pravu stvarno pravo vlasnistva se stice uplatom poreza na prenos apsolutnih prava (ugovor o doživotnom izdržavanju) ili uknjiženjem objekta i upisom prava vlasnistva na uknjiženom objektom u katastru? Da li je za utvrdjivanje vlasnistva merodavna evidencija iz poreske uprave ili izvod iz katastra i zemljišnih knjiga?

Poštovani,

Pravo svojine na nepokrentoj imovini se stiče mometnom upisa u nadležne javne knjige na osnovu zakonom dozvoljenog pravnog posla, a što je u Vašem slučaju Ugovor o doživotnom izdržavanju. Da biste se uknjižili kao vlasnik nepokrenosti koja Vam je ostavljena po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, potrebno je da imate pečat poreske uprave o plaćenom porezu, koji se stavlja na sve originale ugovora.Ugovor snabdeven poreskom klauzulom o plaćenom porezu ćete uz zahtev za upis prava svojine i dokaza o plaćanju određene takse za upis, predati nadležnom katastru radi upisa.