Moj vanbracni, maloletni sin,ne dobija izdrzavanje od oca.Pre 3 godine sam podnela tuzbu,na koju se on zalio i zbog uznemiravanja ,nisam nastavila sa tuzenjem,sada bih htela da je obnovim.Da li se mogu pozvati na prethodnu ne resenu tuzbu?

Poštovana,

u skladu sa Zakonom o parničnom postupku jednom povučena tužba može se podneti ponovo. Ukoliko je nadležni sud doneo rešenje kojim konstatjuje da je tužba tužioca u pravnoj stvari povučena, onada imate prava da ponovo pokrenete postupak. To ne možete učiniti pozivajući se na ranije podnetu tužbu, već morate da pokrenete novi sudski postupak podnošenjem nove tužbe.