Moj muz je nestao pre dve godine, XX.XX,2009god.prijavljen je nestanak SUPu beograd 29.novembra . Od tada nema ni traga ni glasa o njemu. Interesuje me kako i da li mogu da okoncam brak -razvedem se .Koja je procedura

Poštovana,

Možete se razvesti redovnom procedurom putem tužbe za razvod braka.

Postoji još jedan postupak -vanpranični postupak proglašenja nestalog lica umrlim.
U nastavku ću vam dati uslove koji moraju biti ispunjeni. Kada bi suprug ispunjavao ove uslove mogli biste sporvesti i ostavinsku raspravu iza njega.

(1) Za umrlo može se oglasiti lice:

a) o čijem životu za poslednjih pet godina nije bilo nikakvih vesti, a od čijeg je rođenja proteklo sedamdeset godina;

b) o čijem životu za poslednjih pet godina nije bilo nikakvih vesti, a okolnosti pod kojima je nestalo čine verovatnim da više nije u životu;

v) koje je nestalo u brodolomu, saobraćajnoj nesreći, požaru, poplavi, zemljotresu ili u kakvoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, a o čijem životu nije bilo nikakvih vesti za šest meseci od dana prestanka opasnosti;

g) koje je nestalo u toku rata u vezi sa ratnim događajima, a o čijem životu nije bilo nikakvih vesti za godinu dana od dana prestanka neprijateljstva.

(2) Rokovi iz tač. a) i b) računaju se od dana kada je po poslednjim vestima nestali nesumnjivo bio živ, a ako se taj dan ne može tačno utvrditi, ti rokovi počinju teći završetkom meseca, odnosno godine u kojoj je nestali po poslednjim vestima bio živ.

Ako ne ispunjava ove uslove, podnesite tužbu za razvod braka.

Srdačan pozdrav,

Adv. kanc. Cvjetićanin