Da li izvršni dužnik može, u trenutku kada je već počela prinudna naplata(plenidbom 2/3 dela penzije),da uplati deo duga na tekući račun poverioca. Dokaz uplate podneo bi nadležnom sudu na uvid u obliku podneska .

Poštovana,

naravno da možete,time ćete smanjiti iznos duga, a samim time i vreme trajanja prinudne naplate.