Postovani, zanima me kako mogu da reagujem kao podstanar, koga gazda nije prijavio kao stanara, niti zeli, zatim ne placa porez na zakupninu stana, ugovor o zakupu nije overen u sudu sto znaci da je nevazeci, i jos pri tom taj stan koji nam je izdao je registrovan kao poslovni prostor. Gazda je neki ludak koji je juce dosao da nas izbaci iz stana i promeni bravu sa dva tipa sumnjivog morala, bez ikakve najave o otkazu, mi smo pozvali policiju i ona je korektno reagovala i nakon zapisnika izvela ih iz stana. Zanima me kakva su nasa prava,troclana porodica sa malim detetom je u pitanju, kome da se obratimo za pomoc?

Poštovani,

Pre svega je potrebno da vidite šta je predviđeno ugovorom o zakupu koji ste potpisali sa Vašim zakupodavcem, odnosno da li ste istim precizirali vreme trajanja zakupa, razloge za otkaz ugovora o zakupu, trajanje otkaznog roka. S druge strane Zakon o obligacionim odnosima predviđa niz odredbi koje se odnose na Ugovor o zakupu. To što Ugovor o zakupu niste overili, ne znači da je ugovor ne važeći, jer zakon ne predviđa obavezu overe Ugovora o zakupu da bi proizvodio pravna dejstva. On je na snazi i dokle god ga ne raskinete, obavezuje i jednu i drugu ugovornu stranu i proizvodi pravna dejstva. Dosadašnja praksa je pokazala da zakupodavci izbegavaju da overe ugovor o zakupu, jer u skladu sa zakonom o prezima na dohodak građana, fizičko lice koje ostavaruje prihode od neporketnosti je obveznik poreza, odnosno Vaš zakupodavac bi morao da plaća porez zbog toga što ostvaruje prihode izdavanjem stana. Ugovor o zakupu zaključen na određeno vreme prestaje samim protekom tog vremena na koji je zaključen. Međutim ukoliko zakupac nastavi da stvar upotrebljava i koristi i nakon proteka tog vremena, a zakupodavac se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o zakupu na neopdređenog trajanja , pod istim uslovima kao i predhodni. Ugovor o zakupu čije trajanje nije određeno ugovorom prestaje otkazom koji svak strana može dati drugoj , ali uz poštovanje otkaznog roka. Ukoliko otkazni rok nije predviđen samim ugovorom , on ne može biti kraći od 8 dana , stim što taj otkaz ne može biti dat u nevreme. Samo značenje pojma “nevreme” zavisi od slučaja do slučaja,ali podrazumeva da bi prema okolnostima u svakom konkretnom slučaju to bilo očigledno nepravedno za zakupca ili zakupodavca ili bi mu nanelo štetu većih razmera ( na primer ako je zima , ako je žena u drugom stanju i sl.). Suština je da svaka ugovorna strana ima pravo na raskid ugovora, ali se mora pridržavati odredbi ugovora o zakupu, a u nedostatku njih se primenjuju zakonske odredbe. Ukoliko ste u mogućnosti, ne bi bilo loše da se obratite Udruženju podstanara”Velegrad” koji ima za cilj da pruži zaštitu podstanarima Srbje.Sedište im je u Beogradu.