Da li postoji neki zakon Republike Srbije koji stiti psihicki zlostavljane muskarce u vezi, da li da se obratim advokatu ili da na to zaboravim jer dugo godina trpim psihicko maltretiranje a nemam nacina da dodjem do pravde te s toga bih voleo da saznam da li i jedan zakon ima koji se podudara sa mojim problemom, unapred zahvalan

Poštovani,

Porodični zakon Republike Srbije podjednako štiti i muškarce i žene od psihičkog i fizičkog zlostavljanja, kako u braku/vanbračnoj zajednici, tako i u emotivnoj vezi. Naime, ovim zakonom je predviđeno da se zaštita od nasilja u porodici odnosi i na lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu (čl. 197. st. 3. tačka 5. PZ).

Zakon u članu 198. predviđa niz mera zaštite koje se mogu preduzeti prema licu koje vrši zlostavljanje. Između ostalog u te mere spada: izdavanje naloga za iseljenje iz stana ili kuće gde zajednički živite, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti; zabrana približavanja na određenoj udaljenosti; zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada; zabrana daljeg uznemiravanja. Sve ove mere se izriču u trajanju od najviše godinu dana, ali se mogu po potrebi produžavati. Postupak za izricanje ovih mera se pokreće tužbom pred sudom, a sud nije ograničen Vašim zahtevom, tako da može odrediti i mere zaštite koje Vi niste istakli u svom zahtevu (čl. 287. PZ).