Kao maloletan sa 15 godina osudjen sam za krivicno delo teska kradja, bez dokaza policije i suda, glavni pretres se odlagao 3 puta zbog nedostatka dokaza. I na kraju su me osudili tako bez dokaza i dobio sam sudski ukor, Jel nikad nisam imo nista ni pre toga ni posle. Da bi mi posle nekih 3-4 meseca stiglo resenje da sve pada na teret suda. Sad 6 godina kasnije podneo sam zahtev za nabavku oruzija – lovacke puske odbijen sam po clanu 8 stav 2. Sad bih vas zamolio da mi odgovorite dali ja nikada necu moci da dobijem odobrenje za nabavku oruzija zbog tog maloletnog krivicnog koje u sustini nije ni dokazano?!

Poštovani,

zakonska rehabilitacija je u Vašem slučaju nastupila nakon godinu dana od izrečene sudske opomene, ukoliko u tom periodu niste učinili novo krivično delo i Vi se po zakonu smatrate neosuđivanim (čl. 98. st. 2. tačka 1. Krivičnog zakonika). Međutim, u ovom slučaju se MUP očito koristio svojim diskrecionim ovlašćenjima pri donošenju odluke i odbio je Vaš zahtev za dobijanje odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja shodno članu 8. Stav 2. Zakona o oružju i municiji. Takođe, prema ovom zakonu je MUP dužan da Vam u rešenju kojim odbija Vaš zahtev istakne  razloge za takvo postupanje (čl. 8. ZOM).

 Kada Vam je rešenje odbijeno imate pravo na žalbu Ministru unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od izricanja rešenja (čl. 8. ZOM). Ako se ne varam, taj rok Vam je, nažalost, već protekao, ali Vas to ne sprečava da ponovo podnesete zahtev za dobijanje odobrenja. Ukoliko Vam i sledeći put bude odbijen, obavezno podnesite žalbu i kao žalbeni razlog navedite da Vam je već nastupila zakonska rehabilitacija. Takođe Vam savetujem da navedete i sve okolnosti koje su dovele do izricanja sudske opomene, kao i okolnosti koje se odnose na Vaš život nakon toga (pre svega, maloletstvo, okolnosti koje se odnose na sam postupak koji se vodio protiv Vas, činjenicu da nakon toga niste činili krivična dela, da ste promenili „životne navike“ i sve druge činjenice koje smatrate da Vam mogu ići u prilog).