Poštovani, zanima me da li će se izvršiti prinudna naplata poslodavcu nakon stečajnog postupka ukoliko ne izvrši isplatu zaostalih ličnih dohodaka i poreza i doprinosa? Odnosno da li će radni staž i zaostale plate u tom slučaju propasti?

Poštovani,

Pod predpostavkom da ste prijavili svoje potraživanje u stečajnom postupku u roku ne može biti kraći od 30 dana, ni duži od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srbije” i da je doneto rešenje suda kojim Vas uvršćuje u red stečajnih poverilaca, u tom slučaju Vi spadate takozvani prvi isplatni red. ( tu spadaju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima čiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka)Nakon sprovođenja ostalih radnji koje zakon predviđa, dolazi do utvrđenja stečajne masa, ta imovina se prodaje, unovčava i iz nje se namirju poveriocu u skladu sa isplatim redovima.

Vaš,

Pro Bono