Postovani, Meni je umro roditelj i u firmi su mi odobrili 2 radna dana, a ne pet jer nisam ziveo u zajednickom domacinstvu sa preminulim. U ugovoru o radu, koji sam potpisao, stoji da u slucaju smrti uzeg clana porodice imam pravo na pet radnih dana. Molio bih Vas da mi odgovorite da li je poslodavac u pravu ili ne? Takodje, poslodavac daje novogodisnje poklone ( novcanu nadoknadu) zaposlenima za decu. Ako supruznici rade u istoj firmi da li dobijaju jedan ili 2 poklona? Meni to zvuci nelogicno jer da rade u razlicitim firmama dobijali bi i dva poklona. Zanima me samo da li je firma u pravu ili ne?

Poštovani,

Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorm za teritoriju Republike Srbije se predviđa da zaposleno lice u slučaju smrti člana uže porodice ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od 5 radnih dana (čl. 77 st.3 tačka 1 ZOR i čl. 11 st. 2 tačka 1 OKU). Činjenica je da je u oba ova dokumenta odredba kojom se određuje ko se smatra članom uže porodice pomalo nespretno sročena, što daje mogućnosti različitim tumačenjima (naročito na strani poslodavaca). Ipak, praksa je pokazala da je ispravno tumačenje odredbi o članovima uže porodice takvo da se roditelj smatra članom uže porodice bez obzira na to da li živi u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim ili ne, što znači da u konkretnom slučaju Vi imate pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od 5 radnih dana.

Što se tiče poklona za Novu godinu, Zakon o radu njih predviđa samo kao mogućnost koja ne predstavlja obavezu na strani poslodavca (čl. 119 st. 2), tako da bi bilo nerealno za očekivati da možete i na koji način uticati na Vašeg poslodavca da daje poklone u odnosu na oba zaposlena. Takođe, prema zakonu je određeno da se poklon utvrđuje u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, tako da je moguće da Vaš poslodavac taj obračun vrši zbirajući neoporezivi iznos oba supružnika.

Takođe, prema Opštem kolektivnom ugovoru za teritoriju Republike Srbije (čl. 36 tačka 2) je predviđeno da se ova materija uređuje posebnim i kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Ovo Vam ostavlja mogućnost da je posebnim i kolektivnim ugovorom kod poslodavca materija prazničnih poklona uređena pod povoljnijim uslovima nego u Zakonu o radu.

Srdačno,

Vaš Pro Bono