Poštovani, molim Vas da mi pomognete odgovorom. Da li se pravo doživotnog plodouživanja može ustanoviti od strane jednog suvlasnika (suvlasnički deo 1/3) na kući na kojoj ima još dva suvlasnika (sa takođe 1/3 suvlasništva). Napominjem da je u pitanju 1/3 bez utvrđene fizičke deobe. Ukoliko je to moguće kakva bi prava imalac plodouživnja imao? Unapred zahvaljujem na odgovoru.

Poštovana,
u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa svaki suvlasnik svojim idealnim delom ( nije izvršena fizička deoba) bez saglasnosti ostalih suvlasnika.
Pod raspolganjem podrazumeva se ne samo otuđenje ( tada ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine), već i opterećenje suvlasničkog idealnog dela ( hipoteka, plodouživanje, realni tereti.
Pravo doživotnog plodouživanja je lična službenost na osnvou koje prodouživalac ovlašćen da potpuno koristi tu tuđu stvar , uz obavezu da sačuva suštinu te stvari.Ima pravo na upotrebu te stvari , ali ne može da raspolaže , ne može da menja suštinu stvari.

Vaš Pro Bono