Posle smrti supruga ostali smo sin i ja pa me zanima da li imovina moze da ide na pola i sta da radimo sa prijavljenim oruzjem da li se i ono nasledjuje.

Poštovana,
u skladu sa Zakonom o nasleđivanju RS prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Ostaviočev bračni drug i ostaviočeva deca nasleđuju na jednake delove. Ukoliko ste već pokrenuli ostavinski postupak, dopunite ostavinsku masu i predmetnim oružjem,jer je i on kao stvar podobana za nasleđivanje. Ukoliko niste pokrenuli ostavinski postupak, pored ostale imovine koju prijavljjete u ostavinsku masu iza Vašeg pokojnog muža, prijavite i oružije.

Zakon predviđa da je neophodno da do okončanja ostavinske rasprave oružije predate na čuvanje nadležnoj stanici policije. Za više informacija obratite se stanici policije nadležnoj za teritoriju Vaše opštine.

Vaš Pro Bono