Za krivicno delo 359/4-1 krivicnog zakona,koja se presuda moze ocekivati.

Poštovani,

za osnovni oblik ovog krivičnog dela predviđena je kazna zatvorom  od 6 meseci do 5 godina.

Ako je izvršenjem dela iz stava pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 8 godina.

Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od 2 do 12 godina.

Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu koje učini delo iz st. 1. do 3. ovog člana kazniće se kaznom propisanom za to delo.