Suvlasnik sam kuce 1/2 idealnog dela.Kuca je uknjizena.Hoci da podignem hipotekarni kredit.Banka mi trazi saglasnost suvlasnika.Zasto, kad u ZAKONU O HIPOTECI pise da je potrebna samo u slucaju, da je objekat u izgradnji a to ovde nije slucaj.Da li moj sivlasnik moze istovremeno da podigne hipoteku i na svom delu.

Poštovana,

Na osnovu čl. 6. Zakona o hipoteci (“Sl. list RS”, 115/2005), predviđeno je da:

Hipoteku na idealnom delu nepokretne stvari u susvojini vlasnik idealnog dela zgrade zasniva bez saglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako se hipoteka zasniva na idealnom delu objekta u izgradnji, kada je potrebna saglasnosti svih suvlasnika. Na nepokretnoj stvari u zajedničkoj svojini hipoteka se zasniva samo na celoj nepokretnoj stvari i uz saglasnost svih zajedničara.

Kako je zakonom propisano da saglasnost suvlasnika nije neophodna, potrebno je da od banke tražite objašnjenje zašto vam traže tu dodatnu dokumentaciju.

Iz svega gore navedeno proizilazi da svaki od suvlasnika može da konstituiše hipoteku na svom suvlasničkom udelu, to naravno važi i za „vašeg suvlasnika“.