dobar dan ! ja sam zaposlena kod privatnika radila sam od 01.12.2007 do trudnicko bolovanja koje je pocelo 01.08.2008. sticajem okolnosti porodila sam se 14.09.2008. od strane drzave dobila sam resenje o porodiljskom odsustvu od dve godine jer je meni ovo trece dete pre trudnickog bolovanja nisam koristila godisnji odmor pa me interesuje da li imam prava na godisnji odmor i ako imam koliko ono traje?

Postovani,

clanom 73. Zakona o radu utvrdjeno je da se godisnji odmor moze koristiti u dva dela.

Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine.

Zaposleni koji je ispunio uslov za sticanje prava na koriscenje godisnjeg odmora, a nije u celini ili delimicno iskoristio godisnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi koriscenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor koristi do 30. juna naredne godine.

Prema tome, ukoliko zaposleni ne iskoristi prvi deo godisnjeg odmora u trajanju od 3 radne nedelje u toku kalendarske godine, neprekidno ili sa prekidima gubi pravo da drugi deo koristi u narednoj kalendarskoj godini.

S obzirom da ste bili na neprekidnom bolovanju od 14.09.2008. godine izgubili ste pravo na koriscenje godisnjeg odmora za 2009. godinu i nemate pravo da ga koristite u 2009. godini, a ostvarili ste pravo na godisnji odmor za 2010. godinu.

Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik