Skupština stanara zgrade u čijem prizemlju imam poslovni prostor me tuži zbog duga po osnovu troškova održavanja zajedničkih delova zgrade. Moj poslovni prostor se nalazi u prizemlju, sa ulične strane, i njegovo korištenje ne zavisi od upotrebe zajedničkih delova zgrade (liftovi, hodnici, stepeništa). Napominjem da nisam član skupštine stanara, nisam prisustvovala osnivačkoj skupštini niti sam potpisala zapisnik o istoj. Čitajući zakon o etažnoj svojini, shvatila sam da vlasnici posebnih delova zgrade koji ne koriste zajedničke delove zgrade NEMAJU pravo zajedničke svojine. Zašto bih plaćala za nešto na šta nemam pravo? Imaju li pravnog osnova da me tuže? Napominjem da zajednička svojina nad zajedničkim delovima zgrade nije upisana u list nepokretnosti, i da je Skupština akcionara pravno ustoličena (prijavili su se opštini i imaju žiro račun). Hvala!

Poštovana,

Članom 24. Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl. Glasnik RS.“ br. 44/95…101/2005) predviđeno je;

Troškove održavanja stambene zgrade snose vlasnici stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade srazmerno učešću površine svojih stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade u površini svih stanova i drugih posebnih delova u zgradi, prema stvarno učinjenim troškovima.

Na ime troškova održavanja za radove tekućeg održavanja, vlasnici stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade plaćaju mesečno za tekući mesec iznos u visini i u rokovima koje odredi skupština zgrade, na račun zgrade.

Dakle, vaša obaveza da snosite troškove održavanja zgrade je utvrđena Zakonom o održavanju stambenih zgrada.

U troškovima održavanja učestvujete srazmerno površini vašeg lokala, odluka Skup. stanara kojoj bi nametnula obavezu svim vlasnicima da plaćaju recimo, po 200 dinara, ne proizvodi pravno dejstvo.

Pravo svojine na zajedničkim delovima zgrade uređeno je čl.19. stav 2. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa: Na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.