Moj otac je kupio parcelu 1962god na koj je napravio bespravno kucu.ugovor o kupovini parcele je overio u sudu i platio porez.predhodni vlasnik je kupio parcelu od zene koja je istu dobila menjajuci drugu parcelu za nju sa zemljoradnickom zadrugom.sve ugovore imam u originalu.otac je umro,i ja kao naslednik pokusavam da legalizujem kucu.treba mi pravni osnov na zemljiste.u vlasnickom listu stoji da je vlasnik r.srbija,a korisnik opstina zemun.da li,uopste mogu da se uknjizim kao korisnik,i ako mogu,na koji nacin? od opstine sam dobila obavestenje da mogu da zakupim zemljiste ispod objekta na 99 god,za 10000din po kvadratu. kako imam 245m2 to je 2.450 000 din. radi se o parceli na v. P.,opstina z..unapred vam se zahvaljujem na odgovoru

Poštovana,

Ovakvi slučajevi su veoma česti, prouzrokovani su činjenicom da sve do 2003-će godine nije bio dozvoljen promet prava korišćenja na neizgrađenom zemljištu. Građani su ipak prometovali ali kako je promet bio zabranjen ovakvi ugovori nisu proizvodili (ne proizvode) pravno dejstvo (ne važe).

Vaš slučaj je u određenoj meri još složeniji jer ne postoji pravni sled, lice koje je prvo prodalo parcelu (žena koja je koja je istu dobila menjajuci drugu parcelu za nju sa zemljoradnickom zadrugom) nije i upisano kao nosilac prava korišćenja.

Moguće rešenje vašeg problema iako nije jednostvano i skopčano je sa velikim brojem poteškoća bilo bi: pronađite lice koje se vodi kao nosilac prava korišćenja (predhodno treba proveriti da li je rešenje koje je izdato na ženu koja je menjala parcelu sa zem. zadrugom podobno za upis prava korišćenja), potom upisati to pravo u zemljišne knjige ili list nepokretnosti.

Potom, sa licem koje je upisano kao nosilac prava korišćenja ili sa njegovim naslednicima (posle sprovedenog ostavinskog postupka) i izvrešene konverzije zaključiti ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. (ovo sve u slučaju da su oni voljni da vam izađu u susret).

Zbog složenosti problema i mogućih posledica smatramo da je u vašem najboljem interesu angažovanje stručne pomoći; Službe besplatne pravne edukacije koja postoji pri Opštini ili advokata.