postovana gospodo zovem se X. X. iz X. posto sam rodila peto dete da li imam prava na bilo kaku nadohnadu za peto dete i roditeljski dodatak u napred hvala.

Poštovana,

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ( „Sl. Glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005,107/2009) u čl. 14. predviđa uslove za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak;

Roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nažalost, zakon nije predvideo pravo na roditeljski dodatak za peto dete.