Unapred zahvalan Da li ja kao predsednik skupštine stanara zgrade mogu da overim i potpišem odluku za pretvaranjem vešernice u stambeni prostor potkrepljenu većinom potpisa stanara iako nisam pravno predsednik pošto nismo završili u opštini registrovanje skupstine kao pravnog subjekta. Jos jedno pitanje,da li je potpis vecine stanara u kvadraturi dovoljan za saglasnost za otkup vesernice.Unapred hvala.

Poštovani,

Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl. Glasnik RS.“ br. 44/95…101/2005), stambenim zgradama priznaje svojstvo pravnog lica samo u jednoj ograničenoj oblasti (pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade), Da bi u toj oblasti stambena zgrada postojala kao pravno lice, dovoljno je da ima skupštinu, koji će izabrati predsednika, a zakonsko ovlašćenje  predsednika je da predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima.

Predsednik skupštine se pred trećim licima legitimiše odlukom skupštine ili potvrdom skupštine o svom izboru, ne izvodom iz nekog registra.

Dakle, sledi da ste ovlašćeni da potpišete navedenu odluku, međutim, zbog mogućnosti različitog tumačenja bilo bi celishodno da završite formalnosti oko registrovanja.

Otkup vešernice se zapravo ne može izvršiti. Može se izvršiti samo pretvaranje vešernice u stambeni ili poslovni prostor. Potrebna je saglasnost članova skupštine kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.