POSTOVANI……hteo bih da pitam imam pomocni objekat koji je gradjen sa dozvolom koja je sada istekla, izgradjen je do ploce pre 15-ak godina i tu je stalo!!!!!inace se ceo plac sa kucama vodi na mog pokojnog oca!!!!!sadaa bi hteli sestra,majka, i ja da prevedemo svako svoj deo na svoje ime,ali mene muci posto bih ja uzeo taj pomocni objekad i pretvorio ga u stambeni sta mi je sve potrebno , a inace sam objekat prijavio za legalizaciju sada u zadnjem roku!!!dali bih mogao da na ojektu podignem potkrovlje i skoroz ga zavrsim pre legalizacije ili vec STA???? unapred hvala

Poštovani,

Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr. i 64/2010 – odluka US), regulisana je legalizacija nelegalno izgrađenih objekata, čl.185 st.2 predviđa da će se izdati  građevinska dozvola za sve objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Dakle, legalizacijom će biti obuhvaćen samo postojeći objekat.

Nakon završene legalizacije odnosno izdavanja građevinske dozvole, podnesite zahtev za izdavanje građevinske dozvole (za izgradnju potkrovlja).