Postovani, da li i nakon kog vremenskog perioda zastarevaju neplacena potrazivanja prema Infostanu?Da li i ovde vazi clan 378. stav 3 Zakona o obligacionim odnosima? Hvala

Poštovana,

Na osnovu čl. 378. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima,

Potraživanja od domaćinstava na ime neizmirene cene komunalnih usluga zastareva za jednu godinu.

Na osnovu čl. 374. Zakona o obligacionim odnosima,

Potraživanja od pravnih lica na ime neizmirene cene komunalnih usluga zastareva za tri godine.