Izvrsena je kupopredaja uknjizene nepokretnosti.(Sastavljen je kupoprodajni ugovor, prodavac je isplacen u celosti u roku kako predvidja ugovor, ugovor overen u sudu, placen je i porez kupac je uredno podneo zahtev za uknjizbu nepokretnosti na svoje ime i platio za to taksu 6300 dinara) Uknjizba na novog vlasnika nije uradjena jer navodno (prema oceni organa koji vrsi uknjizbu) nedostaje klauzula intabulandi. Organ koji vodi postupak uknjizbe nije o tom navodnom nedostatku nikog obavestio vec je predmet ostavio da ceka da istekne zakonski rok za donosenje resenja. U medjuvremenu na upit samo odgovara da nije istekao rok za odgovor. Sad kad je istekao rok za odgovor (proslo vise od 2 meseca,) kaze da nedostaje klauzula intabulandi (mada ni ona ne nedostaje ) jer u tacki 5 ugovora pise CIT: Prodavac nekretnine garantuje kupcu da: je on jedini vlasnik, da nekretnina nema hipoteku i da je bez opterecenja te da ne postoji smetnja za prenos prava vlasnistva sa prodavca na kupca. Prema tome ovo zadnje receno je prakticno klauzula intabulandi. Obzirom da organ koji vodi postupak tako ne smatra treba li sa da kupac i prodavac zajedno tuze organ sto ne radi svoj posao i pravi stetu i kupcu i prodavcu jer. (Kupac bi da srusi staru kucu koju je sebi kupio i sagradi sebi na tom mestu novu, ali kako da rusi kucu koja jos nije njegova jos se vodi na ime prodavca ili da ceka zimu dok se zavrsi uknjizba pa onda da pocne sa radovima u zimskom periodu ako ne pocne ni tad sa radovima gde da prezimi???) (A prodavac nece vise da placa porez i komunalije na nekretninu koju je je vec prodao.

Poštovani,

Na osnovu vašeg pitanja i navođenja odredbe ugovora, smatramo da je nadležni organ ispravno tumačio sporni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.

Na osnovu § 39 Zakona o zemljišnim knjigama (“Sl. novine Kraljevine Jugoslavije”, br. 146/30 i 281/31), u vezi sa članom 4.  Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije, proizilazi da;

Privatne isprave, na osnovu kojih se ima vršiti uknjiženje sadrže izričitu izjavu onoga, čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili na drugu osobu prenosi, da pristaje na uknjiženje.

Citirani čl. 5. Ugovora ne može se tumačiti kao saglasnost na uknjiženje.

Zaključite aneks ugovora ili posebnu ispravu koja će sadržati izričito ovlašćenje prodavca da se kupac može uknjižiti, isprava mora biti overena u sudu.

Drugi deo vašeg pitanja se odnosi na porez na imovinu, obaveza prijavljivanja i plaćanja poreza na imovinu nevezana je za uknižbu, obaveza nastaje danom početka korišćenja  ili danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način. Vi ste obavezni da prijavite sticanje imovine Poreskoj upravi, obavezno podnesite poresku prijavu u što kraćem roku.