Posle prekida radnog odnosa firma treba da mi isplati slobodne dane kojih ima 30ak. Medjutim u pravnoj sluzbi firme kazu da mi moze biti isplaceno samo 24 s obrazlozenjem da moze biti isplaceno onoliko koliko mesec ima radnih dana. Mene zanima da li je to po zakonu i da li mi mogu biti isplaceni i ostali dani?

Poštovani,

Poslodavac je dužan da Vam najkasnije 30 dana nakon prestanka radnog odnosa isplati zaradu za sve slobodne dane koje ste ostvarili u preraspodeli radnog vremena, a koje niste bili u mogućnosti da iskoristite s obzirom na prestanak radnog odnosa. Dakle broj slobodnih dana se ne vezuje za fond radnih dana u mesecu, te imate pravo da tražite zaradu za svih 30 slobodnih dana.

Prema članu 61. Zakona o radu- Zaposleni kome je radni odnos prestao pre isteka vremena za koje se vrši preraspodela radnog vremena ima pravo da mu se časovi prekovremenog rada preračunaju u puno radno vreme i priznaju u penzijski staž ili da mu se računaju kao časovi rada dužeg od punog radnog vremena.

Prema tome, kako Vi tražite isplatu zarade za slobodne sate a ne preračunavanje u penzijski staž, poslodavac je dužan da ih isplati uvećano (za 26% najmanje)  i to kao prekovremeni rad.

Radmila Ješić  dipl. pravnik

Stručni saradnik za radno pravo