– Za koliko godina zastareva krivicna prijava protiv sudskih vestaka neuropsihijatara, zbog zloupotrebe sluzbenog polozaja, laznog iskaza i falsifikata. Zbog lazne Dg. Paranoidna psihoza, iz 2003god, od strane konzilijuma neuropsihijatara, 24.3 2005god. izrecena je: MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRISKOG LECENJA I CUVANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI zbog uvrede i klevete. Posledica toga je da je 01.8.2005 osoba prinudno hospitalizovana u CZ Beograd -psihijatrija, gde je bila mesec dana. – 31.8.2005god pustena je po odluci Opstinskog suda jer je obustavljeno izvrsenje mere bezbednosti zbog apsolutne zastarelosti krivicnog gonjenja koja je nastupila pre izvrsenja mere bezbednosti. -14.9.2005 data je Otpusna lista sa epikrizom iz CZ Beograd psihijatrija i nije sa istom dijagnozom , vec ,,Granicna organizacija licnosti “ sa napomenom da mesec dana boravka kod njih nije dovoljno za posmatranje, a prethodna dijagnoza sa kojom je upucena ,,Paranoidna psihoza “ je uspostavljena za 1 dan od strane troje neuropsihijatara ( Da bi se uspostavila Dg Paranoidna Psihoza simptomi treba da traju najmanje tri meseca lecenja i unazad tri godine. Postoje tacno odredjeni kriterijumi prema ICD klasifikaciji i ne utvrdjuje se opsta uracunljivost, ne vestaci se opste zdravstveno i psihicko stanje..) – 23.1.2006god obustavljen je postupak za primenu mere obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja. Da li moze da se podnese krivicna prijava protiv vestaka neuropsihijatara, ako moze ko bi bio ,,dobar“ da to odradi.

Postovani,

krivcna prijava je podnesak kojim obavestavate tuzioca da je izvrseno neko krivicno delo, tako da krivicna prijava ne moze zastariti, ali, moze zastariti krivcno delo na koje upucujete tuzioca da sprovede neophodne radnje.

Krivicno delo Zloupotreba sluzbenog polozaja iz clana 359.st.1 KZ zastareva za 5 godina od izvrsenja zloupotrebe.

Krivicno delo Davanje laznog iskaza zastareva iz clana 355. st.1 zastareva za 3 dodine od izvrsenja istog.

Krivicno delo Falsifikovanje sluzbene isprave iz clana 357 st.1 zastareva za 5 godina od izvrsenja krivicnog dela

Krivicnu prijavu mozete podneti preko nadleznog tuzilastva (osnovnog) ili mozete je sami sastaviti (na nasem sajtu pogledajte kako)

Pro Bono