Postovani, 20.07.2010.godine dostavljeno mi je resenje o izvrsenju na osnovu verodostojne isprave, a vezano za neizmiren racun za plin. Potrazivanja datiraju od 20.09.2007.godine, pa do danas. Saznao sam da je veci deo tih potrazivanja zastareo, ali mi je, po svemu sudeci, protekao rok za prigovor. Ima li smisla sada ulagati prigovor, obzirom da u resenju ne postoji pouka o pravnom leku? U iscekivanju vaseg odgovora. S postovanjem,

Poštovani,

potraživanje naknade za plin zastareva za jednu godinu shodno članu 378 Zakona o obligacionim odnosima, tako da sva potraživanja unazad godinu dana su zastarela.

Ali potrebno je da proverite na rešenju o izvršenju datum kad je predlog za izvršenje na osnovu kog je doneto Rešenje primljen u sud (zavodni pečat suda), kako bi utvdili da li je potraživanje po računa-verodostojnim ispravama zastarelo. Taj datum je sigurno mnogo raniji od datuma prijema rešenja.

Rok za prigovor na rešenje o izvršenju je tri dana od dana prijema gde možete istaći prigovor zastarelosti ili progovor da rešenje ne sadrži sve bitne elemente kao što je pouka o pravnom leku, ili bilo koji drugi prigovor koji ide vama u korist, npr da ne dugujete traženi iznos.Ukoliko ste propustili da uložite prigovor to Rešenje je postalo pravosnažno i predato je sudskim izvršiteljima na dalji postupak.U rešenju o izvršenju određeno koja su sredstva izvršenja (pretpostavljam da su to pokretne stvari).Vi svakako možete izvršiti uvid u taj predmet, i  predate Prigovor u kom navodite sve razloge i činjenice koje idu vama u korist, posebno se pozvati da ste vi neuka stranka a da pouka o pravnom leku nije bila sastavni deo Rešenja i tražiti njegovo ukidanje.

Ukoliko bi sud usvojio vaš prigovor, donosi se Rešenje i predmet upućuje u parnicu na dalje raspravljanje gde se utvrđuje koliki je iznos vašeg dugovanja.