Postovani , interesuje me da li banka ima pravo da trazi od preduzeca , uz svu ostalu “neophodnu “ dokumentaciju i analiticke kartice kupaca i dobavljaca , prilikom sacinjavanja ugovora o lizingu. Prihvatam da je bilans stanja , uspeha , itd , obavezan , ali dokument kojim se otkriva identitet komitenata preduzeca , promet po svakoj fakturi , po meni je poslovna tajna. Molim Vas da mi date odgovor na moju nedoumicu.

Poštovani,

da bi se izvršila procena boniteta klijenta pravno lice prilikom podnošenja zahteva za finansiranje potrebno je da dostavi sledeću dokumentaciju lizing kući:

1.ponuda dobavljača potpisana od strane klijenta

2.ponuda za finansiranje, potpisom i pečatom prihvaćena od strane klijenta

3.zahtev za finansiranje, popunjen, potpisan i overen pečatom preduzeća

4.zahtev – saglasnost Kreditnom birou za izdavanje izveštaja, popunjen, potpisan i overen pečatom preduzeća

5.fotokopija zakonom propisanih finanasijskih izveštaja za poslednje dve godine
za mala preduzeća: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks
za srednja i velika preduzeća: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, bilans tokova gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene i obelodanjivanje i revizorski izveštaj

6.fotokopija OP obrazca – lista potpisa ovlašćenih lica iz suda

7.fotokopija PIB broja

8.fotokopija PDV potvrde

9.fotokopija Rešenja o registraciji iz Agencije za privredne registre ili potvrde o prijavi Agenciji za privredne registre
– rešenje o upisu ili prevođenju privrednog subjekta iz Trgovinskog suda u APR
– sva ostala rešenja koja se odnose na promene unutar privrednog subjekta, ako je bilo promena

10.fotokopija lične karte direktora preduzeća

11.fotokopija Kartona deponovanih potpisa ovlaštenih lica – iz svih poslovnih banaka

Gore navedeno je standardna dokumentacija koja traže lizing kuće i koja je potrebna prilikom odobravanja lizinga. I svaka lizing kuća poseduje zahtev za odobravanja lizinga sa tačno navedenom dokumentacijom koja se traži. Tako da je potrebno da još jednom proverite koju tačno dokumentaciju treba da dostavite kao I da tražite objašnjenje zašto vam traže tu dodatnu dokumentaciju.