v tuzene,radi isplate,te je shodno odredbama cl.281,282,284 ZPP,doneta odluka kao u dispozitivu. svaki pismeni podnesak mora biti razumljiv,u dovoljnom broju primeraka za sud i protivnu stranu,mora sadrzati oznacenje suda,ime i prezime,odnosno naziv firme,prebivaliste ili boraviste,odnosno sediste stranke,njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika,ako ih imaju,predmet spora,sadrzinu izjave, i potpis podnosioca,ukoliko se radi o podnesku pravnog lica,isto mora sadrzati licno ime podnosioca,njegovo svojstvo u pravnom licu,pecat,kao i poreski indetifikacioni broj. OSNOVNI SUD tuzilac: tuzeni: tuzba: radi isplate vsp:674.871,54 dinara tuzilac i tuzeni su dana 09.01.2007.godine zakljucili ugovor o kreditu dokaz:ugovor o kreditu tuzena je povredila ugovorne odredbe na taj nacin sto nije ispunjavala svoje obaveze prema tuziocu i vrsila uplatu dospelih anuiteta,usled cega je nastupila docnja,te je tuzilac shodno cl.7 predmetnog ugovora otkazao isti. tuzena duguje tuziocu,po osnovu kredita iznos od 6,790,88evra,a sve u dinarskoj proivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan placanja sa pripadajucom kamatom. DOKAZ:pregled stanja dospelih,a neizmirenih obaveza po ugovoru (overen izvod iz poslovnih knjiga tuzioca od dana 06.05.2010.godine kako tuzena svoju obavezu nije izmirio ni posle poslatog mu obavestenja i opomene,(pomenuto obavestenje i opomenu nisam ni primila,ovo je prvi dokument ili pismo koje sa primila od njih)to tuzilac predlaze Naslovnom sudu da na osnovu clana 453 ZPP-a izda sledecu: PRESUDU obevezuje se tuzena da na ime duga isplati tuziocu,ukupan iznos 6.790,88 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate sa kamatompo stopi Centralne Evropske banke,pocev od dana 06.05.2010,godine pa do konacne isplate,kao i troskove parnicnog postupka,a sve ovo u roku od 15 dana pod pretnom prinudnog izvrsenja. Molila bih vas da uzmete u obzir i cinjenicu da ne zelim da imam nikakve veze sa tim covekom koji me je i uvukao u sve ovo.strahujem za svoju sigurnost i bezbednost sebe i svoje porodice.jedva sam uspela da se sklonim od njega. na prolece ce beba moci da krene u vrtic a ja bih se zaposlila i pocela vracati dug. pomozite,stvarno ne znam sta da radim

Postovana,

Vas problem se prostire na dve sfere, gradjanskopravnu i krivicnopravnu.

Sto se gradjanskopravne sfere tice, Vi ste uzeli kredit od banke, te ste Vi obavezni i da ga vratite. Na koji nacin ste raspolagali novcem to je  prakticno Vasa stvar, a novac je zavrsio, kako kazete kod decka, sve dok ne pokrenete postupak (krivicni) u ocima Drzave  vasom voljom. S obzirom na to, banka vas je, kao njenog duznika tuzila i Vi, ukoliko u roku od 30 dana ne odgovorite na tuzbu rizikujete presudu koja ce za vas biti vrlo nepovoljna.

odgovorom na tuzbu, Vi morate pobiti njene  navode, dakle osporiti ono sto se njom navodi i sto vas tereti. Forma odgovora na tuzbu je slobodna, navedite u naslovu “Odgovor na tuzbu” ; napisite koja tuzba u naslovu, ko je tuzilac, da ste vi tuzeni u napisite se sto postoji, a sto bi Vam islo u prilog, u vezi sa ovim dogadjajem.

sto se tice krivicno-pravnih aspekata ovog dogadjaja, ukoliko Vas silom ili pretnjom prinudio da uzmete kredit, a zatim ga uzeo za sebe i potrosio na svoje potrebe, onda je izvrsio krivicno delo Iznuda iz clana 214 Krivicnog zakonika i to stav 2. s obzirom da je u itanju iznos preko 450.000 dinara, sto povlaci kaznu zatvora od 2 do 10 godina, te s obzirom na to najbolje Vam je da kontaktirate javnog tuzioca, pismeno (krivicnom prijavom, kod nas na sajtu imate uputstvo,) odnosno licno (odete u Tuzilastvo) ili putem telefona.

Naravno, ne smemo zanemariti cinjenicu da ste bili u vezi u trenutku uzimanja kredita, odnosno da “ste se setili” iznude tek kada je dosao kredit na naplatu, ali uz dokaze mozete pokrenuti postupak i poboljsati svoj polozaj.

na opasku da se plasite i da ne biste da ga vidite, ne znam sta da Vam kazem do toga da Drzava zna da izadje na kraj sa opasnim licima.

Vas,

Pro Bono