Nakon koliko vremena nastaje zastarelost izvrsenja presude, ako je izrecena presuda tj. kazna za pocinjeno krivicno delo 20 meseci, a maksimalna predvidjena je 8 godina? Koja je konkretna razlika izmedju zastarelosti i apsolutne zastarelosti?

Zastarelost za Vasu kaznu nastupa kada proteknu 3 godine od izricnja kazne, odnosno od kada je doneta pravnosnazna presuda. Clan 105.tacka 6. Krivicnog zakonika

Relativna zastarelost je upravo ova o kojoj smo gore pisali, a apsolutna zastarelost nastupa kada proyekne dva puta vise vremena od onog koje se za zahteva za relativnu zastarelost.

Kod zastarelosti moze doci do nekih radnji koje produzavaju ove rokove, recimo obustava rokova ili prekid i sl. zbog toga (da se ne bi obesmislio ovaj vazan institut)

zakonodavac je uveo apsolutnu zastarelost, dakle Vasa zastarelost (apsolutna) nastupa kada istekne 6 godina , od pravnosnazne odluke, bez obzira na to da li se npr. krijete, kao osudjeni, izbegavajuci tako izvrsenje sudske odluke