Postovani,radile smo u jednoj od prodavnici koju drzi jedan veci trgovinski lanac.bile smo zaposlene na neodredjeno vreme.28.07.2010 nam je receno da ce se nasa prodavnica zatvoriti zbog ne rentabilnosti i da ce 31.07.biti obavljen popis,da cemo nas tri od 01.08.ici na godisnji odmor {ko koliko ima}i posle toga cemo dobiti otkaze.Koleginica koja je vec bila na godisnjem odmoru samo jedan dan pozvana je na posao{prekinut joj je odmor} zbog zatvaranja objekta.Popis je uradjen ,roba odnesena ,komjuteri ikompletna papirologija je odneta jos te veceri ,a mi nismo dobili rezultate popisa.15.08. stigla su nam upozorenja da ce nam biti raskinut radni odnos zbog ,,navodnog ,,manjka i otkazi.Upozorenje nosi datum 03.08.Zabrinute smo jer nam je ovakvim razlogom raskida ugovora o radu uskracena novcana nadoknada preko biroa koja bi nam puno znacila.Da li poslodavac ima pravo da sam napise sta on zeli da navede kao razlog otkaza?DA LI JE MOGUCE DA SE RAZLOG OTKAZA PROMENI?Da li mi moramo da potpisemo otkaze i ako to ne ucinimo da li ce nam vratiti dokumenta?Kakva su nasa prava?UNAPRED HVALA

Poštovana,


Poslodavac može, usled prestanka rada jednog organizacionog dela, u vašem slučaju-zatvaranja prodavnice, zaposlene koje ne može rasporediti na druge odgovarajuće poslove proglasiti viškom u skladu sa čl.179 stav 1.tačka 9. Zakona o radu. U tom slučaju poslodavac je u obavezi da zaposlenom omogući korišćenje godišnjeg odmora i isplati otpremninu u iznosu određenom ugovorom o radu, opštim aktom poslodavca, a ne manjim od iznosa utvrđenog zakonom (član 158. Zakona o radu).


Kako je u Vašem slučaju poslodavac utvrdio manjak na popisu on se ipak odlučio da umesto davanja otkaza usled prestanka potrebe za radom, da Vam da otkaz zbog povrede radne obaveze-“utvrđenog manjka”. Poslodavac može otkazati ugovor o radu samo ako je došlo do povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline iz opštim aktom (pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom) I ugovorom o radu predviđenih razloga. Ako je utvrđen manjak pri popisu jedan od njih, on takođe mora imati jasne dokaze da ste Vi odgovorni za to a koje je dalje obavezan da navede u upozorenju i rešenju o otkazu- dakle otkaz mora biti zasnovan na konkretnim činjenicama i dokazima da bi bio osnovan. Ukoliko to nije, imate osnova za tužbu (u roku od 90 dana od prestanka radnog odnosa)  kojom ćete tražiti poništaj rešenja i eventualno vraćanje na rad.


U slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca on je dužan da ispoštuje i zakonsku proceduru tj. da:

–          pre otkaza ugovora o radu Vas pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da Vam ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasnite na navode iz upozorenja

–          u upozorenju poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje

–          da Vam dostavi rešenje o otkazu, u pisanom obliku, a koje obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku ili ga objavljuje na oglasnoj tabli  u slučaju nemogućnosti dostavljanja u prostorijama poslodavca ili na adresu Vašeg prebivališta. Rešenje ove vrste ne morate potpisivati, bitno je da ste ga primili i danom dostavljanja istog Vam prestaje radni odnos (sa tim danom polsodavca zaključuje i staž u radnoj knjižici)

–          da Vam vrati uredno popunjenu radnu knjižicu na dan prestanka radnog odnosa I da Vas odjavi sa sva tri fonda obaveznog socijlanog osiguranja

–          Ako zaposleni po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu, poslodavac u roku od 10 dana od dana prestanka radnog odnosa predaje radnu knjižicu, uz potvrdu o prijemu, organu uprave prema sedištu poslodavca.

Ukoliko ova procedura nije ispoštovana u bilo kom segmentu otkaz je nezakonit i imate osnova za tužbu (u roku od 90 dana od prestanka radnog odnosa) protiv poslodavca kojom ćete tražiti poništaj rešenja kao nezakonitog i eventualno vraćanje na rad.


S poštovanjem,


Radmila Ješić
Stručni saradnik za pravne poslove u HR
Delta Agrar- Sektor za ljudske resurse