1993 godine kupio sam stan na Banjici koji tada nije bio uknjizen. Prodavac, od koga sam ja kupio stan, je stekao pravo vlasnistva na osnovu otkupa stana koji mu je dat na koriscenje. Investitor je bila KP koju je nasledio SP i sa njima je kupac (sada moj prodavac) potpisao ugovor o kupoprodaji. Prodavac je platio porez na kapitalnu dobit ali na ugovoru ne postoji pecat da je placen porez na prenos apsolutnih prava. Kada sam ove godine pokusao da uknjizim stan iz katastra nepokretnosti sam dobio odgovor da se stan ne moze uknjiziti bez pecata poreske uprave da je porez na prenos apsolutnih prava placen ili potvrde da je kupac koji je stan otkupio od SP oslobodjen placanja poreza na prenos apsolutnih prava. U zakonu na porezima na imovinu u delu poreska oslobadjanja u clanu 31 tacka 4 stoji porez na prenos apsolutnih prava ne placa se kad fizicko lice otkupom stambene zgrade ili stana u drustvenoj, odnosno drzavnoj svojini sa stanarskim pravom dugorocnog zakupa, stekne svojinu ili susvojinu na toj zgradi, ili stanu, srazmerno ucescu drustvenog, odnosno drzavnog kapitala u ukupnom kapitalu prenosioca prava. Da li ovo znaci da je poreska uprava na osnovu ovog clana meni u obavezi da udari pecat na kojem ce pisati da je prodavac na osnovu ovog clana oslobodjen placana poreza na prenos apsolutnih prava? Unapred zahvalan,

Poštovani,

Citirali ste tačan član zakona. Za navedenu situaciju predviđeno je poresko oslobođenje.

Međutim, da biste od poreske uprave dobili poresku klauzulu (pečat na ugovoru) potrebno je da prethodno podnesete poresku prijavu.

Poresku prijavu podnosite na obrascu PPI-4 (možete je preuzeti sa sajta poreske uprave) i popunjavate je na ime prodavca.