Interesuje me da li poslodavac ima pravo da zeni koja se nalazi na porodiljskom odsustvu otkuca i potpise otkaz i da joj ga nakon pojavljivanja na posao Takodje me zanima postoji li neki vremenski rok ukoliko se taj potpisani otkaz ne potpise od strane radnika iz opravdanih razloga da sam otkaz postane nevazeci ili nistavan Unapred hvala

Poštovani,

U skladu sa članom 187. Zakona o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenoj da otkaže ugovor o radu.  Ali , ukoliko je zaposlena u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos će prestati istekom roka za koji je zasnovan.
Takođe posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu u smislu člana 187. Zakona, ne može imati zaposlena žena u toku trajanja ugovorenog probnog rada.
Zaposlena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta može da bude proglašena tehnološkim viškom, ali joj radni odnos može prestati nakon prestanka okolnosti zbog kojih je nastupila sprečenost za rad. Dakle, u slučaju da je zaposlena dobila otkaz po tom osnovu, prestanak radnog odnosa bi joj usledio po povratku sa bolovanja.

U svim ostalim slučajevima zaposlena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta uživa zaštitu od otkaza.

Otkaz ugovora o radu mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje na taj način, dužan je da o tome sačini pismenu belešku.
Rešenje o otkazu ne mora da potpiše zaposleni, tako da ne postoji ni vremensko ograničenje. Bitno je da zaposleni rešenje o otkazu primi na neki od napred navedenih načina.

Tatjana Nikolić
Assistant in Human Resources Department