Imam sledeći problem: živim u braku sa suprugom i detetom. Dete ima 2X godina, student, lečeni narkoman. Problem postoji nekoliko godina, a X godine traje proces lečenja koji nije dao preterano dobre rezultate. U više navrata, ćerka je pokušala fizički da se obračuna sa nama i intervenisala je policija. Nisu hteli da podignu tužbu protiv nje zbog porodičnog nasilja, iako sam ja to zahtevao. Posle toga, u više navrata, ćerka nam je pretila da će doći njena ekipa i da će nas pobiti jer se nismo slagali sa njenim zahtevima. Ona ne želi da živi sa nama u skladu sa normama ponašanja koje podrazumevaju uredan život, bez neprekidnog druženja sa zavisnicima, povremenog uzimanja droge i neprekidnih konflikata u vezi sa zavisnošću. Kakav je postupak za podizanje tužbe protiv nje, zbog prekršaja iz člana 197 porodičnog zakona: – dva slučaja telesnih povreda, – velik broj slučajeva izazivanja straha pretnjom telesne povrede, vređanja, drskog i bezobzirnog ponašanja? Kakve su šanse da se izdejstvuje neka od zaštitnih mera suda: – iseljenje, – zabrana približavanja, pristupa i uznemiravanja? Napominjem da prema njoj, iako nam je jedina ćerka, osećamo odbojnost jer se ne ponaša u skladu sa normama pristojnog života. Hvala unapred

Postovani,

Vasi navodi jasno ukazuju na krično delo nasilje u porodici, predviđeno Krivičnim  zakonikom članom 194. Dakle, potrebno je da sve što ste nama napisali – napišete na krivičnoj prijavi  (način sastavljanja k. prijave možete pronaći na našem sajtu, ali možete I otići direktno u Javno tužilasvo gde možete na zapisnik dati kr.prijavu, odnosno gde će dežurni tužilac, nakon sto Vas sasluša ,Vaše navode napisati, te ih  predati u pisarnicu Tužilasva, kao krivičnu prijavu, a ona će dalje biti prosleđena  nekome od tužilaca  na dalje postupanje)  tako što ćete sve navode, uz lekarsku dokumentaciju, ako je posedujete (kada vam je nanosila povrede) kao I imena svedoka naznačiti u prijavi I u dva primerka je predate u krivičnu pisarnicu Tužilastva.

Ovo krivično delo ima više oblika, a ukoliko Vam je povrede nanela koristeći oruzije ili oruđe (bilo šta što bi moglo da Vam život  ugrozi ili zdravlje naruši ) onda je to već teži oblik koji povlači težu sankciju.

Što se tiče vašeg pitanja u vezi iseljenja, Vase ćerke iz stana , da bi ste to učinili morate pred Parničim sudom podneti tužbu za iseljenje.  U tužbi posebno treba navesti  : označenje suda, ime i prezime tužioca i tuženog, zahtev kojm ćete tražiti od suda da donese odluku kojom će naložiti iseljenje ćerke iz Vašeg stana, takođe potrebno je navesti dokaze na osnovu kojih zasnivate vaš zahtev (ispravu kojom dokazujete pravo svojine na stanu, sve oblike nasilja koje vrši nad Vama, dokumentovane lekarskim nalazima usled zadobijenih poveda, iskazima svedoka, izvod iz matične knjige rođenih koji dokazuje uzrast, potvrdu da više nije redovan student ).