Poštovani! Dopada mi se Vaš sajt….baš sam pronašla neke korisne stvari! Imam jedan problem.U tekstu o legalizaciji, govori se da je za legalizaciju neophodno izmedju ostalog podneti i dokaz o pravu svojine/zakupa na gradjevinskom zemljištu. I ako sam dostavila svu trazenu dokumentaciju pa i od strane suda overeni ugovor o zakupu, sluzbenica opštine zahteva da taj ugovor sprovedem kroz katastar i dostavim joj posedovni list. Ja sam vec ugovor sa Direkcijom sklopila i platila prvu ratu.Da li je overeni ugovor dovoljan dokaz i ako jeste .sa kojim argumentima da se obratim sluzbenici, obzirom da mi je vec trazila dopunu zahteva pod pretnjom donosenja zakljucka o odbacivanju predmeta i upucivanja istog gradjevinskoj inspekciji radi donosenja resenja o rusenju objekta!!!!

Od nadležnog opštinskog organa dobili smo sledeću informaciju:

Ugovor o zakupu zemljišta zaključen sa Direkcijom za izgradnju grada Beograda, predstavlja dokaz o pravu zakupa u smislu čl. 188. Zakona o planiranju i izgradnji i nije nepohodno da se pravo iz ovog ugovora uknjiži.

Po zakonu imate rok od 60 dana da dostavite dodatnu  dokumentaciju, ukoliko to ne učinite u tom roku, organ opštine je ovlašćen da donese zakljičak kojim se odbacuje vaš zahtev i predmet se upućuje građevinskoj inspekciji. Možete postupiti na više načina, mi vam navodimo tri mogućnosti.

  1. Pokušajte ponovo u opštini, zahtevajte prijem kod načelnika odeljenja, pozovite se na čl.188. Zakona o planiranju i izgradnji.
  2. Zatražite mišljenje nadležnog ministarstva i isto dostavite nadležnom odeljenju opštine.
  3. Izvršite uknjižbu vašeg prava, ovo je na kraju i vaš interes, postupak uknjižbe nije ni komplikovan ni skup, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dostavite samo Ugovor ,kopiju vaše lične karte i dokaz o uplati takse.