Postovani, Hteo bih da pitam da li je za osnivanje skupstine stanara potrebna prisutnost vise od polovine vlasnika stanova ili je dovoljno da su prisutni stanari vlasnici vise od polovine prostora (mereno u m2) u stambenom objektu? Da li je predsednik i skupstina stanara obavezna da odabere “kucni savet“ sastavljen od vise stanara-clanova gde bi se odluke donosile glasanjem ili predsednik skupstine stanara moze odluke donositi samostalno? Isto tako, da li je moguce i kako smeniti predsednika skupstine stanara? Unapred hvala,

Skupština se može obrazovati ukoliko je prisutno više od polovine vlasnika stanova i  vlasnika posebnih delova zgrade, ukoliko neko od vlasnika ne može da prisustvuje sastanku može odrediti svog predstavnika. Dakle, potrebna je prisutnost  više od polovine vlasnika računajući po broju stanova a ne većina vlasnika kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Nije neophodno formiranje bilo kakvih pomoćnih tela – „kućni savet“, niti bi takvo telo ukoliko bi bilo formirano moglo da preuzme ovlašćenja koja pripadaju skupštini stanara. Ali skupština može formirati stalno ili privremeno  telo koje bi bilo zaduženo za obavljanje administrativno tehničkih poslova.

Predsednik skupštine stanara je ovlašćen da rukovodi radom skupštine; predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima; predlaže godišnji program održavanja zgrade; stara se o realizaciji programa održavanja i o tome podnosi izveštaj; vrši druge poslove za koje ga ovlasti skupština zgrade. Predsednik nema ovlašćenja da samostalno donosi odluke koje se tiču održavanja zgrade već je za to potrebna odluka skupštine stanara.

Predsednik skupštine stanara se može smeniti na osnovu odluke skupštine stanara kojom se bira drugo lice za predsednika skupštine.