Moj otac je 1959.godine kupio od privatnog lica H.K. parcelu br……..od 112 m2, ali nikad se nije uknjižio kao vlasnik u zemljišne knjige. Ta parcela služi već 50 godina kao dvorište naše porodične kuće i nikada nas niko nije u tome smetao. Iz ZK uloška kojim raspolažem se vidi da je na istoj parceli u teretnom listu C uknjiženo pravo korištenja zemljišta sa po 1/2 u korist V.K. i Š.K., koji su nasljednici iza umrlog H.K., a vlasnik te parcele upisan u vlasnički list B je Država/Republika Srpska. Iz posjedovnog lista br………… se vidi da je moj otac posjednik sa 1/1 na tih 112 m2. Iz Rješenja br……..od 16/03/1986. se vidi da je otac upisan kao posjednik sa 1/1 na osnovu Zahtjeva – rješenja zavedenog pod stavkom br.18/85 Možete li me posavjetovati šta moj otac treba da uradi da bi se uknjižio kao vlasnik sa 1/1 na navedenoj parceli u čijem je mirnom posjedu već 50 godina, a istu je kupio od umrlog H.K. ? Otac može kao svjedoke kupovine te parcele navesti nekoliko komšija

Poštovani,

Vaš problem se pojavljuje veoma često.

Kupac i prodavac zaključe ugovor o kuporodaji nepokretnosti, kupac kasnije iz neobaveštenosti ne podnese zahtev za uknjižbu, ili isti bude odbijen jer je ugovorom preneto pravo korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu koje se na osnovu tada važećih propisa nije moglo prenositi, prodavac premine i iza njega se pokrene ostavinski postupak i oglase se naslednici koji se upišu kao vlasnici.

Postoji više načina da vaš otac upiše pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti, mi bismo izdvojili dva.

1.Potrebno je da sa licima koji su sada upisani kao vlasnici zaključite nov kupoprodajni ugovor. Ovo je moguće jedino ukoliko oni priznaju da je vaš otac kupio parcelu i ukoliko su radi da vam izađu u susret kako biste rešili problem. Ovo je najpovoljniji i najbrži način rešenja vašeg problema.

2. Ukoliko naslednici nisu spremni da vam izađu u susret, potrebno je da podnesete tužbu sudu, kao dokaze možete navesti; Ugovor koji je zaključen između vašeg oca i tadašnjeg vlasnika parcele, prepis posedovnog lista, rešenje katastra koje navodite, izjave svedoka koji bi posvedočili o činjenici koliko se vaš otac nalazi u posedu parcele.