Brat i ja smo od roditelja nasledili po 1/2 stana.Brat je posle toga kupio stan u izgradnji s namerom da se trampimo i da taj novokupljeni razmeni sa mnom i tako on postane vlasnik celog nasledjenog stan, a ja vlasnik novog stana.Ugovorom o trampi smo to i uradili. Interesuje me da li on kao kupac prvog stana ima pravo na pobracaj PDV /njegova porodica ima 4 clana i niko nema druge nepokretnosti/obzirom da kupovinom tog prvog stana resava stambeno pitanje? Interesuje me koje sve poreze moramo da platimo po obavljenoj trampi nepokretnosti da bismo se uknjižili kao vlasnici i da li se kao osnovica za porez plaća razlika vrednosti razmenjenih nekretnina?

Poštovani,

Vaš brat nažalost ne ispunjava uslove kako bi ostvario pravo na poresko oslobođenje.

On je i pre sticanja prava svojine na novoizgrađenom stanu imao pravo svojine (susvojine) na stanu koji ste nasledili od roditelja. Zakon je ovo poresko oslobođenje predvideo za građane koji stiču pravo svojine (susvojine) po prvi put.


Vaš brat i vi ste dužni da platite porez na prenos apsolutnih prava, visina poreza će se odrediti kada se stave u odnos tržišne vrednosti razmenjenih nepokretnosti.

U vašem slučaju: (tržišna vrednost stana čiji ste vlasnik postali ugovorom o razmeni) – (tržišna vrednost ½ prava svojine na stanu koji ste nasedili) =  visina poreske osnovice