Za razliku od većine rezervista nije mi isplaćen NIKAKVA naknada na ime ratnih dnevnica ni za vreme rata, a ni kasnije? Tužio sam Republiku Srbiju tj. Ministarsvo odbrane, ali je sud PRESUDIO da je tužba podneta sudu 23.03.2009.godine NEBLAGOVREMENA a potraživanje ZASTARELO! Da li neisplata ratnih dnevnica vojnom obvezniku – učesniku rata iz 1999. godine po svojoj pravnoj prirodi predstavlja DUG ili ŠTETU? Da li se primenjuje rok zastarelosti iz čl. 371. ili čl. 376. ZOO?

Poštovani,

Pre svega želimo da izrazimo duboko nezadovoljstvo time što vojnicima rezervnog sastava nisu na vreme i bez posredstva sudova isplaćene dnevnice.

Nažalost,

Zahtev za isplatu dnevnica za vreme vršenja vojne obaveze u rezervnom sastavu Vojske Jugoslavije je zakonska obligacija. Kako je neispunjenjem zakonske obligacije vama prouzrokovana šteta. Vi vaš zahtev ostvarujete kao štetu, u smislu člana 155. ZOO.

U ovom slučaju ne važi opšti rok zastarelosti od 10 godina  iz čl. 371. ZOO, već rok iz čl. 376. ZOO koji iznosi tri godine od dana kada ste saznali za učinioca i štetu.

Navedeni članovi Zakona o obligacionim odnosima;

Čl. 155.

Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Čl. 371.

Potraživanja zastarevaju za deset godina, ako zakonom nije određen neki drugi rok zastarelosti.

Čl. 376.

(1) Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo.

(2) U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.

(3) Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastareva za vreme određeno za zastarelost te obaveze.