Koje sve elemente treba da sadrži ugovor između investitora i skupštine stanara ukoliko investitor vrši sanaciju ravnog krova i zauzvrat dobija vešernicu u zgradi? Hvala


Ugovor sadrži naročito sledeće elemente:

1)uslove pod kojima se daje na korišćenje zajednički deo zgrade,

2)podatke o zgradi,

3)podatke o radovima, prava i obaveze investitora i zgrade,

4)rokove za završetak izvođenja radova,

5)rokove za priključenje na instalacije u zgradi,

6)posebne obaveze za pojedine vlasnike, odnosno korisnike stanova i drugih posebnih delova zgrade,

7)pravne posledice u slučaju neizvršenja obaveza.

Ugovor služi kao dokaz o pravu izvođenja radova u smislu propisa o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata.