Doneta je pravosno resenje u kome se tacno vidi ko su nasledni ucesnici i naveden njihov udeo u nasledjenom stanu. medjutim jedan od naslednika ciji je udeo 1/4 pre donosenja pravosnaznog resenja samoinicijativno bez saglasnosti ostalih naslednika usao u stan i izvrsio pojedine prepravke u stanu i ujedno stavio blindirana vrata. nakon donosenja pravosnaznog resenja od strane suda izbegava da preda kljuceve, a i izbegava kontakt radi daljeg resenja. najljubaznije vas molim da nam date savet kako da postupimo? unapred Vam se zahvaljujem

Poštovani,

Kako je Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa, određeno da suvlasnici koriste stvar na osnovu međusobnog sporazuma, te da svaki suvlasnik ima pravo da upravlja stvari zajednički sa ostalim suvlasnicima, ponašanje jednog suvlasnika kojim on isključivo i samovoljno koristi stvar predstavlja protivpravno ponašanje.

Vi ste ovlašćeni da od Suda tražite zaštitu, tj. da Sudu podneste Predlog za uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari, kojim biste od Suda tražili da donese Rešenje kojim će se urediti način korišćenja stana.

Ukoliko su među suvlasnicima odnosi poremećeni te ne možete očekivati da će se oni prdržavati sporazuma o korišćenju ili sudskog rešenja, te da će se samovolja jednog od suvlasnika nastaviti, možete podneti Sudu Predlog o deobi zajedničke stvari (stana), ako se radi o stanu čija je fizička deoba nemoguća, Sud će odrediti da se stan proda i da se na taj način razvrgne suvlasnička zajednica.