Koja je kazna za prekoracenje brzine? Pisan mi je privredni prestup iz cl.332 st.1 tac.8 ZoBS-a na putevima. Unapred hvala.

Za saobraćajni prekršaj predviđen članom 332 st.1  tačka 8 ZOBS na putevima, predviđa novčanu kaznu u rasponu od 6.000 do 20.000 dinara. Međutim, ukoliko ste izazivanjem ovog prek ršaja izazvali opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovali saobraćajnu nezgodu ili ste sebi ili drugom pribavili protivpravnu imovinsku korist ili drugu korist, može Vas kazniti novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.

Vaš,

Pro Bono