postovani imam jedan problem i resio sam da zatrazim od vas misljenje da vidim da li su meni prekrsena prava.radi se o sledecem.posedujem plac povrsine sest ari.plac sam kupio pre dve godine od izvesnog gospodina i uredno ga preneo na sebe.platio sam drzavi sve poreze i uknjizio plac na svoje ime u zemljisnim knjigama.plac se vodio kao njiva prve klase i pripadao je gradskom gradjevinskom zemljistu a ja sam nosilac prava koriscenja.kada sam zatrazio gradjevinsku dozvolu za izgradnju porodicne kuce rekli su mi da prvo moram platiti naknadu za promenu namene zemljista .ja sam podigao kredit od 3500 evra i platio sam tu naknadu ministarstvu vodoprivrede i sumarstva i dobio sam resenje da se plac vodi kao gradjevinsko zemljiste. kada sam skupio sve papire i predao za lokacijsku dozvolu pozvali su me u opstinu i usmeno su mi saopstili da nemogu da mi daju gradjevinsku dozvolu ali nisu obrazlozili zasto.njihova zakonska obaveza je bila da me pismenim putem obaveste a ne da mi neka tamo sluzbenica usmeno saopstava da mi nisu dali dozvolu.ta sluzbenica mi je rekla da je najbolje da sacekam da da se izvrsi konverzija nosioca prava svojine u vlasnika i da sacekam da taj zakon stupi na snagu.ja sam saznao da ce po tom novom zakonu koji nije jos donet oni koji imaju izgradjene kuce na zemljistu koje se vodi kao drzavno biti oslobodjeni placanja bilo kakve naknade(jednostavno nemoze drzava da te ljude protera iz njihovih kuca) a oni koji samo poseduju prazne placeve drzava ce pokusati da im naplati konverziju prava koriscenja u vlasnistvo tj smatram da zbog toga nece da mi izdaju gradjevinsku dozvolu a moraju pozakonu zato sto su mi svi papiri cisti i uredni.zasto su mi rekli da platim promenu namene zemljista od 3500 evra kad mi nedaju dozvolu? ja tu naknadu ne bih platio da su mi odmah rekli da mi nece dati saglasnostr za gradnju.u opstini su me namerno obmanuli i naveli da platim taj novac za prenamenu

Poštovani,

Iako je namera zakonodavca bila da donošenjem novog  Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik, br. 72/09) olakša postupak izdavanja građevinske dozvole u praksi su se javile izvesne poteškoće vezane za primenu ovog zakona. One idu do te mere da pojedine Opštine nisu izdale nijednu građevinsku dozvolu od početka primene ovog zakona. Nadamo se da će se nejasnoće ubrzo otkloniti kako bi građani mogli da ostvaruju svoja prava.

Kako bi Vam pružili precizan odgovor, kontaktirali smo nadležni odsek Opštine; tamo nam je potvrđeno ono što je i Vama rečeno, da je nepohodno da propisi koji uređuju konverziju neizgrađenog građevinskog zemljišta stupe na snagu kako biste stekli uslov da predate dokumentaciju potrebnu za izdavanje građevinske dozvole, nakon konverzije prava korišćenja (čiji ste Vi nosilac) u pravo svojine.

Dalje; kontaktirali smo Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, gde nam je potvrđeno ono što je i bilo naše mišljenje. Na osnovu čl. 219. Zakona o planiranju i izgradnji, koji predviđa: „Raniji sopstvenik, zakonski naslednik kao i lica na koja je raniji sopstvenik preneo pravo korišćenja u skladu sa zakonom, kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona utvrđeno pravo korišćenja na neizgrađenom ostalom građevinskom zemljištu u državnoj svojini u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 47/03 i 34/06), ostaju nosioci prava korišćenja na tom zemljištu, do donošenja zakona kojim će se urediti vraćanje oduzete imovine. Rešenje kojim je utvrđeno pravo korišćenja iz stava 1. ovog člana predstavlja osnov za podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole u skladu sa ovim zakonom.“

Dakle stav Sekreterijata je da Vi imate pravo da podnesete zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i bez pomenute konverzije, potrebno je da podnesete list nepokretnosti, Ugovor kojim je na Vas preneto pravo korišćenja, rešenje koje je doneto na osnovu člana 84. ranije važećeg Zakona o planiranju i izgradnji. (koje Vam je bilo potrebno da biste overili Ugovor).

Obratili smo se i Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, od koga očekujemo odgovor.

Iako Vam je u Opštini samo usmeno saopšteno da je Vaš zahtev odbijen, Vi ste ovlašćeni da zahtevate da vam izrade pisano rešenje, kako bi uložili žalbu. Ukoliko ni ovo ne urodi plodom, ovlašćeni ste da nakon proteka roka od 30 dana od dana podnošenja vašeg zahteva, zahtevate da vam izrade rešenje, ako oni to pak ne učine nakon proteka dodatnog roka od sedam dana, imate pravo da podneste žalbu. (takozvano ćutanje uprave).

Naš savet  je; da se prvo obratite Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove.( 27. marta 43-45, centrala: 3227-241, e-mail: urbanizam@beograd.gov.rs). Takođe smatramo da je u vašem najboljem interesu zbog pomenutih nejasnoća i složenosti predmeta, angažujete stručnu pomoć- advokata.