Pitanje: kako da sastavim akt o osnivanju skupstine stanara jer mi trazi banka radi otvaranja racuna.placanje advokatima nedolaxi u obzir jer ima 4 stana a uo toga 3 penxionera unapred hvala

Poštovana,

Iz Vašeg pitanja vidimo da vaša zgrada ima svega četiri stana, iz čega sledi da na osnovu Zakona o odžavanju stambenih zgrada Vi treba da osnujete Savet zgrade, sem naziva suštinske razlike između Saveta zgrade i Skupštine stanara ne postoje.

Da bi osnovali Savet zgrade potrebno je da:

  • Održite konstitutivnu sednicu, izaberete predsednika Saveta zgrade,  na sednici mora biti prisutno više od polovine vlasnika stanova.
  • Sledeći korak je registrovanje Saveta zgrade:

potrebno je da predsednik Saveta zgrade original i kopiju zapisnika sa konstitutivne sednice, sa potpisima vlasnika i brojevima njihovih ličnih karata, podnese na overu u Pisarnicu Opštine na čijoj teritoriji se nalazi zgrada. Kopija zapisnika ostaje u Opštini, a overeni original zapisnika ostaje kod predsednika Saveta zgrade.

  • Sledeći koraci su:

Na osnovu overenog zapisnika može se izraditi pečat Skupštine zgrade kod pečatoresca.

Posle izrade potrebno je tražiti uverenje za predsednika Skupštine zgrade za zastupanje u daljim pravnim poslovima. Ovo Uverenje izdaje Stambeni odsek Opštine a za izdavanje ovog uverenja potrebno je dostaviti Potvrdu o broju stanova u stambenoj zgradi i njihovim vlasnicima iz JP „Gradsko stambeno .

Na osnovu ovog uverenja dobija se Potvrda o matičnom broju Saveta zgrade, u Zavodu za informatiku i statistiku.

Zatim se u nadležnoj Poreskoj upravi za teritoriju Opštine dobija PIB (poreski identifikacioni broj).

Za otvaranje poslovnog računa u banci potrebno je poneti Odluku Saveta zgrade da otvori tekući račun i potvrde o PIB-u i matičnom broju.

Ovim je Savet zgrade i praktično postao pravno lice i može da zaključuje sve vrste ugovora i obavlja druge pravne poslove.