Okrivljen sam za dilovanje trave,a nemam nikakve veze sa tim.Našao sam se na pogrešnom mestu,u pogrešno vreme.Policajci svedoci se nisu tri puta pojavili na sudu i kada su se pojavili u dogovoru sa sudijom putem telefona,moj branilac nije bio prisutan.Dotični svedoci su lažno svedočili da sam ja bacio par paketića trave.Da li mogu da podnesem tužbu za lažno svedočenje,da li će to imati neku svrhu?

Postovani,

ako sam dobro protumačio Vaše pitanje imate više nedoumica, prva je vezana za nepojavljivanje policajaca (svedoka) na suđenju, dakle što se ovog pitanja tiče Sud poziva svedoke u principu pismeno, konkretno  policajce preko policijske stanice u kojoj su zaposleni, a oni kao i svaki drugi svedoci mogu da se pojave ili ne pojave, a sudija ima na raspolaganju mogućnost (ukoliko se ne pojave) da ih kazni novčano do 100.000 dinara, a zatim ponovo novčano, takodje opet do 100.000 dinara.

Što se tice načina pozivanja, o kome ste govorili,  Zakonik o krivičnom postupku poslednjom izmenom predviđa da se svedok može pozvati i elektronskim prenošenjem poruka, odnosno elektronskom poštom (mejl) tako da to pozivanje putem telefona nije nikakva urota protiv Vas i “sprega policije i suda” , već korišćenje mogucnosti predviđene članom 101 stav 2 napred navedenog Zakonika i jasna zelja postupajućeg sudije da pokrene postupak sa mrtve tačke.

Što se tiče poslednjeg spornog pitanja u vezi vašeg gonjenja kako navodite lažnih svedoka, koji remete pravosuđe i Vas naravno,  Vi svakako imate mogućmost da reagujete, tako što možete  recimo sastaviti krivičnu prijavu, a zatim je predati Tuzilaštvu (na našem sajtu imate uputsvo kako da to uradite) svakako, moram Vam napomenuti da u samoj prijavi morate navesti dokaze koji bi eventualno potkrepili Vaše tvrdnje, ukoliko njih nemate, moj Vam je savet da se ne zamarate sastavljanjem te prijave, već da se koncentrišete na odbranu i na samom sudjenju pokušate da kvalitetnom odbranom sebe dovedete u što povoljniju poziciju.

Moram Vam ovom prilikom napomenuti da je Zakonodavac predvideo članom 54 KZ (a sudije o tome, naravno,izuzetno vode računa) pravila o odmeravanju kazne.Pomenuti član posebno apostofira da ce kao olakšavajuću (ili otežavajuću) okolnost uzeti držanje posle učinjenog krivičnog dela, iskreno držanje okrivljenog pred sudom itd.

Vaš,

PRO BONO