Poštovani, Najkraće: do sada sam zdravstveno osiguranje imao na osnovu nezaposlenosti, danas sam hteo da produžim ali mi čovek na “socijalnom“ reče da ima neki novi propis gde stoji da ako srodnici žive na istoj adresi to znači da su u istom domaćinstvu i tako moram da se osiguram kao poljoprivrednik, jer otac ima zemlju (poljoprivrednu), mada ima zdr. osiguranje kao penzioner. Da obrazložim: prošle godine sam bio nezaposlen (prijavljen u NSZ), nisam imao zemlju, živeo na istoj adresi kao i roditelji, ali nisam bio član domaćinstva, i overili su mi zdr. knjižicu kao nezaposlenom. Ove godine ništa nije promenjeno, samo što mi je rečeno da pošto živim na istoj adresi kao i otac, koji poseduje zemlju, mada je penzioner (običan, ne poljoprivredni) i po tom osnovu osiguran (i majka preko njega – penzionera), moram da budem osiguran po osnovu zemljoradnje. Hteo bih da napomenem da imam 35 godina, preživljavam zahvaljujući sezonskim radovima u poljoprivredi i gradjevinarstvu, otac ima bednu penziju od 17 000 din i živimo potpuno odvojene živote osim što stanujemo na istoj adresi. Mene bi bilo sramota da “živim sa roditeljima“. Voleo bih da mi navedete koji je to novi propis po kome više “nisam nezaposlen“. Unapred zahvalan,

Poštovani,

Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite regulisana je overa zdravstvenih knjižica osiguranicima.

Overa zdravstvenih knjizica  vrši se licima koja imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti na rok od godinu dana, odnosno na rok utvrđen za primanje novčane naknade ako je taj rok utvrđen na kraće od godinu dana. Kako je istekao taj rok Vi možete da se osigurate po drugom osnovu, kao poljoprivrednik. Naime, pravilnik predviđa da se overa zdravstvenih knjizica vrši poljoprivrednicima starijim od 18 godina, koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje kao i članovima njihovih porodica – na rok od 6 meseci.

Tatjana Nikolić

Assistant in Human Resources Department