Žena kaže da će me isterati iz stana jer sam je udario, stan sam nasledio od roditelja, da li zaista može to da uradi?

U skladu sa važećim Porodičnim zakonom, opisano ponašanje predstavlja biće dela nasilja u porodici. Samim tim, vi kao učinilac takvog dela, podležete odredjenim sankcijama. U članu 198 predvidjeno je da je jedna od mera zaštite lica, odnosno člana porodice koje je pretrpelo nasilje, i izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti. Zakon je ovde, dakle, bio izričit i jasan da činjenica što je stan Vaš, kao i to što ste ga nasledili od roditelja, u konkretnom slučaju „ne igra nikakvu ulogu“ . Naravno odgovarajuću meru, odnosno izdavanje naloga za iseljenje iz stana, izdaje isključivo sud ako i nakon što takva odluka postane pravosnažna u odgovarajućem postupku. Vaša žena nema pravo da to učini samoinicijativno.