Pozvali su me u tužilaštvo zbog pušenja trave od pre 2 godine, da li je to zastarelo?

Poštovani,

na osnovu člana 103, tačka 5 Krivičnog zakonika kojim je uređen rok zastarelosti, a za delo iz člana 246a – neovlašćeno držanje u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparete koji su proglašeni za opojne droge, za koju je predviđena kazna zatvora do tri godine ili novčana kazna, zastarelost nastupa nakon tri godine od izvršenja krivičnog dela. Dakle, član 103, tačka 5 propisuje da krivično gonjenje ne može da se preduzme kad protekne tri godine od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne godine, a što je Vaš slučaj. Kako, prema članu 104, tačka 1, zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično delo izvršeno, a pošto je, kako ste naveli, proteklo dve godine od izvršenja dela, krivično gonjenje nije zastarelo. Pozdrav.