Muž mi je alkoholičar, ali do juče nije bio nasilan, juče me je udario pred decom, kome da ga prijavim i kako da dobijem mesto u sigurnoj kući.

Poštovani,

nasilje u porodici pre svega možete prijaviti policiji, javnom tužilaštvu, centru za socijalni rad i zdravstvenoj ustanovi. Da biste ostvarili pravo na boravak u Sigurnoj kući obratite se Centru za socijalni rad. Važno je da prijemnom radniku Centra za socijalni rad date što potpunije podatke o događaju, kako bi on mogao da proceni koliki je rizik po Vašu bezbednost i proceni stepen prioriteta u postupanju. Jedan od osnovnih kriterijuma za prijem žene u Sigurnu kuću je upravo postojanje fizičkog nasilja. Kriterijumi su takođe određeni situacijom u kojoj se žena nalazi u smislu ugroženost od nasilja i raspoloživih resursa zaštite. Sve vreme imate pravo da učestvuje u proceni svog stanja i potreba. Ako Centar proceni da postoji potreba za uslugom izdaće Vam uput za korišćenje usluge. U suprotnom će doneti rešenje o odbijanju, na koje možete izjaviti žalbu u roku od 15 dana.