Imamo vešernicu na spratu zgrade u koju sam se skoro doselila, komšije kažu da ja nemam pravo da je koristim jer je čovek koji mi je prodao stan nije koristio. Da li imam pravo da je koristim?

Imate pravo na korišćenje vešernice. U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada a prema članu 3 stav 16, vešernica se smatra zajedničkim delom zgrade. Nad zajedničkim delom zgrade vlasnici posebnog dela zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojne prema u članu 8 stav 3 ovog zakona. Dakle, kako ste Vi vlasnik stana, koji se smatra posebnim delom zgrade, bez obzira na to što prethodni vasnik nije koristio vešernicu, Vi imate pravo na korišćenje iste.