Poštovani, obraćam Vam se kao samohrani roditelj sa Kosova, mislim da je dovoljno da vam kažem da sam do skora bio samohrani roditelj dok X nije napunio 18 godina ide u školu X i da Stariji sin X koji je završio školu X ne radi i ja sam na minimalnom LD i tako Već (X)godina od kako sam dobio i Razvod Braka. Za sada jedini sam Hranitelj porodice koji ne bira posao i radim privatno kad ima posla. Niko mi ne pomaže čak i dobio sam pravosnažnu presudu za alimentaciju i to se ne poštuje i još ni dinara nije uplaćeno na ime alimentacije za sve ove godine. Sad je moja greška da sam posle toliko godina dao sebi za pravo da se pojavim bivšoj ženi na vrata, pozvonim i sve je iskoristila kako bi dobila medijski prostor i uspešno me okrivila za Porodično nasilje. Pojavio sam se na Sudu i kraj priče: OjT žena, presedavajući veća žena, zapisničar i da moje izlaganje i pravo da priložim dokaze nisu ni razmatrali. ali zato Svedoci Žene tojest Komšinice koje odlično poznajem i prosto nisam verovao da će da pričaju neistine i da celu dramu pretvore u gomilu preuveličanih i negativnih iskaza sa toliko vulgarnosti daleko bilo. Mislio sam da su Starije osobe i jednoj i drugoj i dan danas Obraćamo se i ja i moji Sinovi sa X i X što je meni zasigurno bilo da će da pomognu da se razjasne činjenice i rade na liniji pomirenja možda čak i spajanja porodičnih interesa za dobrobit naše dece i njihovu budućnost. Molim vas još jednom za Pravnu pomoć

Poštovani,
Ukoliko je pravnosnažnom presudom o razvodu brakai o dodeli starateljsstva utvrđen i iznos alimentacije koji je majka obavezna da uplaćuje mesečno, vi u svakom trenutku možete podneti predlog za izvršenje dospelih iznosa alimentacije, a koji do sada nisu isplaćeni. Takođe, punoletna deca imaju pravo na izdržavanje od roditelja za vreme redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života, a u skladu sa čl. 155.stav 2. te u vezi s tim ukoliko su deca na školovanju odnosno pohađaju fakultet ili Visoku školu, imaju pravo na izdržavanje od strane majke, odnosno alimentaciju s obzirom da ste Vi staratelj, odnosno da sa Vama žive. Takođe, nedavanje izdržavanja predstavlja krivično delo predviđeno članom 195 Krivičnog zakonika, koje se goni po službenoj dužnosti, te u tom smislu imate mogućnost da nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu podnesete krivičnu prijavu za ovo krivično delo.
Što se tiče nasilja u porodici, ukoliko ste prvostepeno oglašeni krivim, imate pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema predmetne presude nadležnom drugostepenom sudu.