Poštovani, Da li Uverenje da nisam osuđivana mogu dobiti u Beogradu? Prebivalište mi je u Štrpcu, Kosovo i Metohija. Zahvalna,

Poštovana,

Uverenje da niste osuđivani možete izvaditi u sudu koji je nadležan za Vas prema Vašem prebivalištu. Stoga, nećete moći da izvadite takvo uverenje u Beogradu, osim ako ne promenite prebivalište. U suprotnom, ovo uverenje možete da izvadite u Osnovnom sudu u Uroševcu-sudska jedinica Štrpce.